Obserwacja przyrody w sierpniu – przysłowia

pole kukurydzyMądrości ludowe oparto na obserwacjach przyrody i zwyczajów zwierząt. Rym, rytm i zabawne zestawienia słów w powiedzeniach ludowych pomagały w ich zapamiętywaniu. Do dziś używa się wielu przysłów staropolskich. Oto wybrane przysłowia i powiedzenia na sierpień, ważny miesiąc dla rolników, sadowników, hodowców zwierząt.

Nazwa miesiąca

Sierpień — słowo utworzone od sierpa, czyli prymitywnego narzędzia wykorzystywanego podczas zbiorów, żniw. Dawna nazwa funkcjonująca zamiennie z obecnie popularną to stojączka.

Przyroda w przysłowiach sierpniowych

 • Czego sierpień nie dowarzy, wrzesień tego nie doparzy.
 • Do świętego Piotra Palikopy (1.08) nie twoje w polu snopy.
 • Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych.
 • Gdy Bartłomiej (24.08) z grzmotami, śnieżna zima przed nami.
 • Gdy do Wawrzyńca (10.08) słota trzyma, do Gromnic (02.02) lekka zima.
 • Gdy koło Bartłomieja (24.08) liść opada, prędko zima bywa rada.
 • Gdy na Luizy (25.08) ładnie, śnieg późno spadnie.
 • Gdy na Wawrzyńca (10.08) orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
 • Gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa.
 • Gdy się Bartłomiej (24.08) grzmotem zgłosi, grady i rychłe śniegi przynosi.
 • Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.
 • Gdy w dzień świętego Bartłomieja (24.08) po górach burzy, w jesieni brona rolę kurzy.
 • Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha.
 • Gdy w Wniebowzięcie Panny (15.08) ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje.
 • Gdy Wawrzyniec (10.08) i Bartłomiej (24.08) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.
 • Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa.
 • Gdy Zielna Matka (15.08) deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8.09) rosi.
 • Jacek (17.08) gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
 • Jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi.
 • Jak pada na Prokopa (4.08), zmoknie mendel, zmoknie kopa.
 • Jak pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.
 • Jak po lipcu sierpień się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi.
 • Jak Wawrzyniec (10.08) burzy, to się za bronami kurzy.
 • Jaki dzień Bartłomieja, takiej jesieni nadzieja.
 • Jaki Wawrzyniec (10.08), taki podzimiec.
 • Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada.
 • Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.
 • Jeśli w sierpniu rosa moczy, to pogoda na uboczy.
 • Już po świętym Bartłomieju(24.08), jedz już kluski na oleju.
 • Kiedy do Bartłomieja (24.08) bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka będzie i opał niedrogi.
 • Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.
 • Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
 • Kto na święty Bartłomiej (24.08) siał, będzie chleb miał.
 • Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera.
 • Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury.
 • Na Ludwika (25.08) zboże z pola umyka.
 • Na świętego Bartłomieja (24.08) po raz pierwszy jęknie knieja.
 • Na świętego Palikopy (1.08) grom popali kopy.
 • Na świętego Wawrzyna (10.08) już śpieszą do młyna.
 • Na święty Bartłomiej czajka uciecze i już chłop zboża nie usiecze.
 • Na święty Gustaw (2.08) kopy w polu ustaw.
 • Na święty Roch (16.08) w stodole groch.
 • Na święty Wawrzyniec (10.08) będzie wnet ze żniwem koniec.
 • Na święty Wawrzyniec (10.08) lata już wnet koniec.
 • Na Wniebowzięcie (15.08) słota, w jesieni dużo błota.
 • Od świętego Bartłomieja (24.08) lepsza w stodole nadzieja.
 • Od świętej Klary (12.08) są już ładne dary.
 • Od Wniebowzięcia (15.08) miej w stodole połowę żęcia.
 • Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada.
 • Po świętym Wawrzyńcu (10.08) nie bierz pszczół i na gościńcu.
 • Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne.
 • Pogoda na Nikodema (3.08) – cały miesiąc deszczu nie ma.
 • Sierpień jasny i pogodny, dla win jest bardzo wygodny.
 • Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.
 • Sierpień, ten spoczynku nie chce dać, bo każe orać i siać.
 • Susza na Bartłomieja(24.08), mroźnej zimy nadzieja.
 • Święty Bartłomiej (24.08) gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny.
 • Święty Bartłomiej (24.08)  zwiastuje, jaka jesień następuje.
 • Święty Wawrzyniec (10.08) i święty Bartłomiej (24.08) jeśli pogody przynoszą, jesień pogodną i niezbyt chłodną, ludziom na ten rok uproszą.
 • W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długa, biała.
 • W Przemienienie Pańskie (6.08) są burze szatańskie.
 • W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.
 • W sierpniu mgły w górach – mroźne Gody, kiedy mgły w dolinach – to wróżba pogody.
 • Wawrzyniec (10.08) pokazuje, jaka jesień następuje.
 • We Wniebowzięcie Panny Marii (15.08) słońce jasne, będzie wino godnie kwaśne.

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.